sursa foto: reddit.com
FactualSpot

Planul său s-a dus de râpă, odată cu frigiderul. Ce amendă a primit un spaniol vs. ce amenzi riscă românii pentru nerespectarea regimului deșeurilor

0

Un bărbat din Spania a fost filmat de prietenul său în timp ce și-a dus frigiderul la „reciclat” într-o râpă din apropierea orașului Almeria. Filmulețul realizat în glumă de cei doi a fost preluat de The Guardian.

Publicația engleză relatează că bărbatul a fost amendat ulterior cu 45.000 de euro pentru gestul său de poliția spaniolă care l-a obligat și la remedierea situației, mai precis, la recuperarea frigiderului și reciclarea lui în conformitate cu normele în vigoare.

Regimul de reciclare al deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Obiectivele politicii de mediu a Uniunii sunt, în special, conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății umane și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale. Această politică se bazează pe principiul precauției, precum și pe principiul acțiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului și pe principiul „poluatorul plătește”.

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor la nivel european, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat DIRECTIVA 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) [ reformare a Directivei 2002/96/CE ].

Directiva a fost transpusă în legislația română prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Astfel, în prevederile acestui act normativ, la articolul 39, alineatul al doilea se dispune:

 (2) Persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie, au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Amenda prevăzută pentru nerespectarea acestei prevederi este  cuprinsă între  500 lei și 1.000 lei pentru persoanele fizice şi  de la  10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Sistemele de colectare sunt prevăzute la art.9:

(1)Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către:

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (aborgta de OUG 57/2019 privind Codul administrativ);
b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;
c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui  contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective.

(4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi.
(5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. (1).

Pentru nerespectarea dispozițiilor enumerate mai sus amenda prevăzută este cuprinsă între 30.000 și 40.000 de lei cu excepția punctului c) de la alin(1) pentru care amenda poate fi de la 40.000 până la 50.000 de lei.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Tăriceanu și Ponta – mișcare supriză! Posibila Alianță ALDE- Pro România

Articolul precedent

BREAKING NEWS! Percheziții la sediul Oracle din Pipera

Articolul următor

Articole asemănătoare

Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe din Factual