sursa foto: gazetanoua.ro
FactualSpot

Care va fi soarta vehiculelor părăsite în parcări sau margini de drum, potrivit ultimelor modificări legislative?

0

Vehiculele abandonate ori cele fără stăpân, care decorează într-un stil sumbru străzile și trotuarele din România, vor fi îndepărtate de autoritățile publice locale printr-o procedură mai rapidă, adoptată în Parlament, la propunerea a șapte deputați și senatori USR. Potrivit autorităților din Capitală, în ultimii 3 ani, circa 3000 de locuri de parcare au fost salvate prin operațiunile de ridicare ale autoturismelor fără posesor.

CITEȘTE ȘI: Ai un trotuar în fața casei și consideri că spaţiul respectiv este locul tău de parcare? Mai gândește-te

Legea, trimisă spre promulgare Președintelui Klaus Iohannis, modifică și completează regimul juridic al ridicărilor de autoturisme și al revendicării lor de către către proprietarul sau deţinătorul legal.

Termenul în care vor fi somați proprietarii vehiculelor abandonate pe spațiul public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale a fost redus de la 1 an la doar 6 luni de la constatarea delăsării autoturismului în condiții neconforme circulației pe drumurile publice. În plus, de la intrarea în vigoare a noii legi, vehiculele înmatriculate în străinătate vor fi considerate „fără stăpân” alături de cele fără plăcuță sau marcaje oficiale.

Dacă în 10 zile de la somația afișată pe caroseria vehiculului, acesta nu este ridicat, poliția va căuta să identifice proprietarii ori deținătorii legali în baza caracteristicilor determinate de agenții constatatori, pentru a trimite o nouă somație la domiciliu/reședință, prin poștă și/sau curierat
rapid ori prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile  să fie ridicat vehiculul abandonat pe domeniul public. Dacă somația este restituită emitentului, în cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită, somația va fi afișată la domiciliul sau sediul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului.

Între timp, la 10 zile de la încunoştinţarea organelor de poliţie, primarul va emite o dispoziţie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al maşinii nu raspunde somaţiei, după expirarea termenului de 10 zile de la primirea acesteia, vehiculul trece de drept în proprietatea autorităţii publice locale, liber de orice sarcini, în baza unei Dispoziţii de ridicare emise de către Primar.  În funcție de starea vehiculului, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.

Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului, care poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare, în condiţiile legii. Totodată, datele de identificare ale vehiculelor abandonate şi locaţia se aduc la cunostinţă publică print-un anunţ publicat într-un cotidian local.

Pentru a revendica vehiculul, proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să facă dovada plății până în prezent a taxelor, impozitelor și amenzilor prevăzute de lege pentru respectivul vehicul precum și :

 •  calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;
 •  achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate
  pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi
  paza vehiculului;
 •  plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate
  din parcări;
 • deținerii inspecției tehnice periodice valabile pentru
  vehiculul respectiv

Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a ridica vehiculul care face obiectul somației de pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale, ori de a prelua vehiculul revendicat din spațiul în care a fost depozitat, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Topul celor mai sigure țări de vizitat în contextul pandemiei de COVID-19. România – pe locul 57

Articolul precedent

Grupul de comunicare strategică raportează 20.749 de persoane infectate cu COVID-19, în România. 14.910 de persoane s-au vindecat și 1.345 au decedat

Articolul următor

Articole asemănătoare

Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe din Factual